Vous êtes ici : Accueil › Recherche
› RECHERCHER
Titre
Auteur
Mot-clé
Année avant
Année après
Plus d'options

› AFFINER

› RESULTATS DE LA RECHERCHE  
86183 résultats › Tri  › Par 
type de documents_x
Source : ORBi : Univ. Liège

Activités économiques et intérêt local : mesure des flux et identification des localisations optimales

Bastin, A. et al. (sept. 2006)

Thème 1. Rapport finale de la subvention 2005-2006

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource

Source : DANS

Research reports 1998

Research Institute for Pig Husbandry (1999)

At the Research Institute for Pig Husbandry, an organization with 65 employees, applied research has been carried out in order to find practical solutions for actual and future problems and to stimulate desirable developments in pig husbandry. In total 1200 sows and 3000 growing-finishing pigs at ...

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource

Source : DANS

Improve the design of forecasts and safety stock

Chen, HY Nicole (2011)

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource

Source : DANS

Onderzoek naar kwaliteitsvebetering van Natuurplanbureaumodellen met behulp van remote sensing : begroeiingstypen, biomassa en verdamping als case studies

Hazeu, G.W. et al. (2002)

Drie case studies worden besproken waarin remote sensing een bijdrage kan leveren aan Natuurplanbureau modellen. Voor de modellen LARCH, SUMO en SMART zijn toepassingen van remote sensing verkend met betrekking tot het aanleveren van data als input en/of validatie voor deze modellen. Voor de ...

Voir la fiche de la ressource

Source : DANS

De ontwikkeling van een multiscreeningsmethode voor β-agonisten in urine

Haasnoot, W. et al. (1990)

Het kunnen waarnemen van het gebruik van β-agonisten is voor zowel de keuring als in het kader van de opsporing door de Algemene Inspectie Dienst (AID) van groot belang. Om de keurings- en opsporingskasten zo laag mogelijk te houden en het aantal te onderzoeken monsters te kunnen vergroten is een ...

Voir la fiche de la ressource

Source : DANS

Towards Phytopia; A framework for reflection on phytosanitary policy

Bremmer, J. et al. (2011)

What is the ideal phytosanitary policy? The Ministry of Economic Affairs, Agriculture & Innovation has asked LEI to develop a framework based on which the government can review its role in phytosanitary policy. The framework should contain a step by step plan which can be used with regard to new ...

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource

Source : DANS

Werking van de Meststoffenwet 2006: Overgang van verliesnormenstelsel naar een in verleden (1998-2005), heden (2006-2007) en toekomst (2008-2015)

Ham, van den, A. (2007)

In 2007 moet het kabinet besluiten nemen over de mate waarin de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat moeten worden aangescherpt om te voldoen aan de eisen en afspraken rond de Nitraatrichtlijn. De stikstofgebruiksnormen voor grasland op zand-, klei- en veengronden en akker- en tuinbouwgewassen op ...

Voir la fiche de la ressource

Source : DANS

Verifying Class Invariants in Concurrent Programs

Zaharieva-Stojanovski, M. et al. (17 janv. 2014)

Class invariants are a highly useful feature for the verification of object-oriented programs, because they can be used to capture all valid object states. In a sequential program setting, the validity of class invariants is typically described in terms of a visible state semantics, i.e., invariants ...

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource