Vous êtes ici : Accueil › Recherche
› RECHERCHER
Titre
Auteur
Mot-clé
Année avant
Année après
Plus d'options

› AFFINER

› RESULTATS DE LA RECHERCHE  
307 résultats › Tri  › Par 
collection_x
Source : Revues.org

Defeasibility, norms and exceptions: normalcy model

Strahovnik, Vojko (10 oct. 2016)

The paper discusses the notion of defeasibility and focuses specifically on defeasible (moral and legal) norms. First, it delineates a robust notion of the phenomenon of defeasibility, which poses a serious problem for both moral and legal theory. It does this by laying out the conditions and ...

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource

Source : Revues.org

Pravice manjšin in jezikovne pravice v medijih v Republiki Sloveniji in v tujini

Žurej, Jurij (10 juin 2004)

 Tako v Sloveniji kot tudi v svetu obstaja obsežna zakonodaja, ki ureja vprašanja jezika in ki vpliva na obliko medijev ter ima vpliv tudi na življenja ljudi, ki pripadajo manjšinam. Jezik je bil in ostaja eden izmed najpomembnejših instrumentov za vzpostavljanje in ohranjanje države. V tem ...

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource

Source : Revues.org

Smiselno bi bilo odpraviti predhodni referendum

Kaučič, Igor (10 avr. 2005)

Že večkrat sem zapisal, da je naša pravna ureditev referenduma dokaj pomanjkljiva in tudi neustrezna, kar še zlasti velja za predhodni zakonodajni referendum. Uporaba tega referenduma, ki ga v tej obliki drugi sistemi ne poznajo, je v praksi pokazala vrsto slabosti, povzročala je težave in ...

Voir la fiche de la ressource

Source : Revues.org

Španska ustavnopravna kronika

Kristan, Andrej (10 déc. 2009)

Sredi leta 2009 je špansko ustavno sodišče sprejelo razlagalno odločbo, v kateri je razvilo vsebino osrednjega merila za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo. Gre za merilo iz 50.1.b) člena Organskega zakona o Ustavnem sodišču iz maja 2007, po katerem se pritožbo sprejme v obravnavo, če je ...

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource

Source : Revues.org

Temeljna načela prava Unije

Bogdandy, Armin von (10 juin 2010)

Prispevek utemeljuje ustavnopravni pristop k proučevanju prava Evropske unije. Ob tem daje avtor posebni pomen temeljnim načelom ustavnega reda EU in pojasnjuje njihove razsežnosti, temelje ter naloge. Pravna načela imajo pomembno vlogo pri urejanju pravnega gradiva v smiselno celoto. Takšno ...

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource

Source : Revues.org

Kelsen o naravnopravniški teoriji

Chiassoni, Pierluigi (10 nov. 2014)

V nizu razprav, objavljenih med koncem dvajsetih in sredino šestdesetih let prejšnjega stoletja, je Hans Kelsen v naravnopravniško teorijo uperil radikalno kritiko. Avtor te razprave skuša to kritiko analitično obnoviti in kritično ovrednotiti. Njegov zapis je sestavljen iz dveh delov. V prvem ...

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource

Source : Revues.org

Sodna praksa Medameriškega sodišča za človekove pravice

Rota, Marie (10 juin 2009)

V letu 2008 je Medameriško sodišče za človekove pravice sprejelo več vsebinskih odločitev. V njih se je izreklo predvsem o pravici do življenja in o pravici do osebne celovitosti, tj. o pravicah, v kateri posegajo prisilna izginotja in izvensodne usmrtitve, ki so v državah članicah ...

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource

Source : Revues.org

Sodnika trije liki: Jupiter, Heraklej, Hermes

Ost, François (10 déc. 2008)

To, da nimamo nobenega naveznega lika sodnika in nobene enopomenske opredelitve tega poklica, izhaja danes precej manj iz odsotnosti ozirov kot iz njihovega preobilja. Preobilje ozirov je seveda znak ponovoveštva. Kaj naj vendar pravnik in posebej še sodnik nadene nase, da bo oblačilo ustrezalo ...

Voir la fiche de la ressource

Source : Revues.org

Človekovo dostojanstvo in duševno zdravje

Jacobson, Norah et al. (1 sept. 2009)

V tej tematski številki so objavljeni prispevki v slovenščini in angleščini. In this thematic issue, there are papers in Slovenian and English.

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource

Source : Revues.org

Le réalisme scandinave dans tous ses états

Brunet, Pierre et al. (10 nov. 2014)

En dépit de la littérature relativement abondante à son sujet, quelle que soit la langue dans laquelle on pratique la théorie du droit (laquelle, pour le bonheur du plus grand nombre, ne se limite pas à l’anglais), le réalisme scandinave reste assez mal connu. On n’en retient bien souvent ...

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource